Προκειμένου να απολαμβάνουμε όλοι τις δυνατότητες του ιστοτόπου της Sol, καθορίζουμε στο παρόν τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες μας. Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και στην Πολιτική προστασίας απορρήτου και cookie, θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές και τους κανονισμούς μας. Σας προτείνουμε να τα διαβάσετε προσεκτικά. Το ακόλουθο αποτελεί μόνο μια γενική προσέγγιση.

ΑΠΟΔΟΧΗ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης («Όροι χρήσης») ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και για κάθε χρήση του παρόντος ιστοτόπου της Heineken Brouwerijen B.V. («Sol»), καθώς και για όλες τις πληροφορίες, συστάσεις ή/και υπηρεσίες που σας παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω αυτού («Πληροφορίες»). Μη τη χρήση αυτού του ιστοτόπου συμφωνείτε σχετικά με την αποδοχή αυτών των Όρων χρήσης. Σας επισημαίνουμε ότι αυτοί οι Όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Οι εν λόγω αλλαγές τίθενται σε ισχύ άμεσα μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων χρήσης. Συμβουλεύουμε τους χρήστες του ιστοτόπου να διαβάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους χρήσης για πιθανές αλλαγές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν αποτελούν συμβουλές. Η Sol δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύπτουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις των Πληροφοριών, εκτός εάν η εν λόγω ζημιά είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σκόπιμης κακής διαχείρισης ή σοβαρής αμέλειας εκ μέρους της Sol. Η Sol δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν λόγω έλλειψης καταλληλότητας, ενημέρωσης ή ακρίβειας αυτού του ιστοτόπου ή των Πληροφοριών. Επιπλέον η Sol δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημιών που προκύπτουν από την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την υποκλοπή ή μεθόδευση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτα μέρη ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών. Η Sol αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εγγυήσεων κατάστασης, ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν μια έκφραση των προσωπικών απόψεων των εν λόγω τρίτων μερών. Η Sol δεν αναλαμβάνει και δεν φέρει ευθύνη για τις εν λόγω Πληροφορίες. Οι υπερσυνδέσεις σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να κατευθύνουν τους επισκέπτες σε εξωτερικούς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Η Sol δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα και τη λειτουργία των εν λόγω εξωτερικών ιστοτόπων. Η Sol δεν φέρει επίσης ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται στους εν λόγω εξωτερικούς ιστότοπους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο και στις Πληροφορίες ανήκουν στη Sol. Σε αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών ονομασιών, σήματα κατατεθέντα που αφορούν λέξεις, σήματα κατατεθέντα που αφορούν εικόνες και λογότυπα της Sol, όπως, μεταξύ άλλων τα δικαιώματα της επωνυμίας «SOL». Οι χρήστες επιτρέπεται να διαβάζουν αυτόν τον ιστότοπο και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για προσωπική τους χρήση, για παράδειγμα, με εκτύπωση ή αποθήκευση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του ιστοτόπου ή των Πληροφοριών, για παράδειγμα η αποθήκευση ή αναπαραγωγή του ιστοτόπου της Sol (ή μέρους αυτού) σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο.

Επιστροφή στην αρχή

SHARING

Μην μοιράζεστε το περιεχόμενό μας με άτομα ηλικίας κάτω του ηλικιακού ορίου κατανάλωσης αλκοόλ.